21 Nisan 2018 tarihinde MEB tarafından yapılan 2018 yılı  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Kesin Olmayan Yazılı Sınav Sonuç Listeleri başlıkları itibariyle ekte yer almaktadır.
 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA TABİ UNVANLAR:

1- NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
2- ŞUBE MÜDÜRÜ
3- ŞEF
4- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ UNVANLAR:

1-KÜTÜPHANECİ